Ogh znamená v řeči uruki cestu. Ta je součástí života kmene, neboť Snaga nemá stálý domov a pravidelně kočuje mezi zimními a letními tábořišti, za účelem zisku lepší kořisti a výhodnějších životních podmínek v dané roční době. Díky častým přesunům se skupina stává pro nepřátele hůře napadnutelnou.

Zároveň to však ztěžuje i udržování kontaktů s jinými kmeny uruki, se kterými potřebují obchodovat a případně se i spojovat pro větší úspěšnost při kořistnických nájezdech a válkách. Se spřátelenými kmeny udržují kontakt skrze síť stopařů, kteří překonávají velké vzdálenosti a na náčelníkovy rozkazy informují ostatní kmeny o pozici Snagy, o místech setkání pro obchod a výměnu nebo o společných útocích na pozice traki (lidí).

Zároveň má pro kmen Snaga Ogh i jiný význam. K Ogh se pojí v zimních měsících událost Traf , která se dá do řeči lidí přeložit jako porada. Není to však úplně výstižný překlad, neboť i pouť je pevnou součástí samotné porady. Je aktem, který udržuje válečníky svorné. Když už je jasné, že zima pokryje sněhem krajinu a zkrátí dny, kmen se bezpečně usadí v zimním tábořišti. Poté ushatari (válečníci) kmene odchází na pár dní do lesů a skal, nechávajíce tábor bez dohledu. Pochodují téměř celý den někdy i déle, než najdou příhodnou jeskyni. Zde rozprostřou své kožešiny, usadí se kolem ohně, pokuřují a vaří na ohni v měděném kotli kouzelný nápoj. Jakmile je nápoj hotov, putuje z ruky do ruky, od úst k ústům. Stejně tak putuje i hůl řeči, která dává válečníkovi právo mluvit ke všem ostatním. Tak uruki ushatari z kmene Snaga hovoří o tom, co již uplynulo a plánují následující.

Když je nápoj vypit, vše vyřčeno a zodpovězeno, rozezní se bubny.  Tím dávají bojovníci znamení, že je vše probráno a započal nový rok kmene. Ten bude trvat až do dalšího Traf, porady. Ráno, když vychází ushatari z jeskyně a chystají se na cestu zpět do tábořiště, je vše zasypáno vrstvou čerstvého sněhu, ačkoliv před vstupem do jeskyně nebylo po sněhu nikde ani památky. Možná je to znamením od Frumi (duchů), kteří tak dávají najevo souhlas s uzavřením starého a započetím nového.