Základním kamenem celého projektu jsou autentické fotografie, pořízené převážně v exteriérech. Autorem fotografií je Cyril „Cer“ Gaja, který jim vtiskl svůj poutavý tvůrčí rukopis. Cer pracuje s technikou od Canonu a Voigtländer, s objektivy v ohniscích od 24 do 100 mm. Velmi důležitá je pro něj práce s denním světlem, které, pokud je to nutné, doplňuje systémovými blesky a dalšími světelnými doplňky.

Celkově pak jde o časosběrnou práci, pořízenou v několika letech. Focení započalo na konci roku 2013 a soustavně na něm pracujeme až do současnosti.

Pro fotografickou sérii Jednoho kmene jsou vybírány zajímavé lokality Moravy. Velmi nám záleží na vizuální podobě okolí, která musí mít charakter divočiny. Mezi naše nejoblíbenější lokality patří ty v Moravském Krasu a na Vysočině. Krajina i roční období musí navíc dobře ilustrovat děj, který se odehrává v obrazových cyklech. Tato místa nenavštěvujeme pouze za účelem focení. Samotná fotografická práce je vždy součástí delšího táboření na vybraném místě, kde společně trávíme několik nocí a žijeme táborovým životem kmene.

Když už je řeč o táboření, je třeba zmínit i pár důležitých detailů, týkajících se kostýmů a vybavení na fotkách. Jedná se převážně o vlastní, plně funkční výrobky každého z nás, základním oblečením počínaje, přes vybavení bojové, prvky táborového zařízení, stany a doplňky konče. Kostýmy a další věci nebyly vytvořeny pouze pro focení. V tomtéž vybavení trávíme veškerý čas našeho pobytu venku, nejen čas, určený k focení. Věci jsou vyrobené z různých přírodních materiálů a vyzkoušené v náročných teplotách a situacích. Naše kostýmy jsou pro nás základním oděvem do všech ročních období, ustojí mráz i sluneční žár. Zdobnost a efektní vzezření kostýmů je důležitou, ale až druhotnou záležitostí, především nám jde o funkční, opravdový oděv a vybavení.

V níže prezentovaných portfoliích najdete vybrané fotografie doplněné o texty, které vám blíže popíší svět Jednoho kmene. Tři jsou již prezentované, další dva nás čekají v průběhu tohoto roku.