Snaga: Jeden kmenLidé jednoho kmene

Tento prostor patří lidem, kteří se do projektu Jeden kmen zapojili naplno a připravují jeho jednotlivé části. Fotografie, grafika, hudba i připravované výpravné webové rozhraní má vlastní autory.

CTIBOR OSTRÝ

> Realizace a management <

Ctíba

Ze Ctiborovy hlavy pochází myšlenka realizace projektu Jeden kmen. Má na starosti produkci projektu, komunikaci s veřejností, domluvu a výběr lokací pro focení, stejně tak dopravu lidí a materiálu na daná místa. Podílí se částečně také na tvorbě hudebních podkladů a i když je téměř bez talentu, nahrál pro tuto část několik nástrojů. Mimo černé práce je i autorem textových podkladů pro web a celkové filosofie projektu. V oblasti LARPu se pohybuje jako hráč nebo pomocná organizátorská síla od roku 2003. Ctibor studuje historii a archeologii na filosofické fakultě Masarykovy univerzity, což se částečně promítá do celkového pojetí projektu.


 CYRIL CER GAJA

> Fotograf / Ilustrátor <

Cer

Cyril „Cer“ Gaja vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté fakultu Výtvarného umění v Brně. Je autorem několika zdařilých komiksových projektů a výtvarných děl. Cer se dlouhodobě věnuje fotografii, malbě, ilustraci a digitální grafice. V současné době pracuje pro grafické studio Tečka v Plzni. Spolu se Ctiborem stál u zrodu prvních myšlenek a námětů realizace projektu Jeden kmen. Pro svůj nezaměnitelný fotografický rukopis, přístup k tématu a precizní post processing je jedním ze tří hlavních pilířů celého projektu. Cerovi práce můžete sledovat na online portfoliu:

https://www.behance.net/CyrilGaja


JULIE TOMAŇOVÁ

> Production Support <

peri

Julie je typickým případem nadšence projektu, který se postupem času propracuje až do realizačního týmu. Přátelé jí říkají Peri a kromě záliby v chystání svačinek má také kritické oko a základní dovednosti z oblasti projektového managementu. Pro Jeden kmen prolézá internety, hledá příležitosti i hrozby a vyřizuje administrativní záležitosti. Zkušenosti a dovednosti nabrala na praxích a při studiu Designu inf. služeb na MU. Zájem o hraní rolí, akce, snové světy a emocemi nabité zážitky jí drží posledních 10 let

https://about.me/VzhuruDolu


MORGRIM

> Výpravné webové rozhraní, rekvizity <

Morgrim

Je nemalé štěstí spolupracovat s někým tak talentovaným, jako je Morgrim. Co si málokdo z nás dovede jen velmi mlhavě představit, on dokáže precizní řemeslnou prací vytvořit. Je všestranným výtvarníkem, návrhářem a v neposlední řadě také řemeslníkem. Pouze jemu lze připsat zásluhy za výpravné, do detailu propracované webové stránky, které vám umožní navštěvovat svět Jednoho kmene opakovaně. Počítačová grafika však není jeho jediným zaměřením, bravurně ovládá také práci s kůží, kovářství a šperkařství. Z jeho rukou pocházely první silikonové masky, které lidé ze Snagy nosili a svým propracovaným vybavením byl vždy pro kmen velkou inspirací. Ostatně o jeho fantazii a nadání se můžete přesvědčit sami:

http://www.och-art.com/


 MICHAL LOQO HORBAL

 > Realizace a hudba <

Loqo

 

Ve světě LARPu asi není nutné Loqa představovat. Za bezmála 12 let, kdy se tomuto zájmu věnuje, se v komunitě stal legendou. Nejen jako hráč, ale i jako organizátor úspěšných her, na jejichž realizaci se buď podílel, nebo zcela pochází z jeho autorského pera. Z jím pořádaných akcí musíme zmínit například slavné Brody přes Želíz nebo Šupáckou válku, v letech 2011 a 2012 se také podílel na hře Pán Prstenů: Bitva o Středozem. Momentálně jej zaměstnává organizace LARPu s názvem Díra, který má za sebou první úspěšný ročník. Ani na poli hudby není Loqo neznámou osobou. Působil v několika blackmetalových kapelách, jmenujme například Valraukar a Ex Dirris. Současně své hudební ambice zúročuje v řízném trash-punku kapely Averze, se kterou vydali jedno studiové album. To se jmenuje Nikdy nevěř davu a pokud by vás zajímalo, jak vlastně zní trash-punk, poslechnout si to můžete zde:

https://averze.bandcamp.com/


LENKA LETADLO HORBALOVÁ

> Architekt výstavy <

letadlo

Lenka vystudovala Stavební fakultu na VUT v Brně, obor architektura pozemních staveb. Své studijní i praktické znalosti uplatňuje na pozici architekta připravované výstavy projektu Jeden kmen. Mimo její obor má zkušenosti s organizací LARPových her. Podílela se na několika ročnících akce s názvem Díra, přičemž byla hlavním organizátorem ročníku 2016. Dále spolupracovala na několika ročnících populární LARPové hry Šupácké války. Má velké zkušenosti s přípravou různých rekvizit a její velkou vášní je literatura


LADISLAV BUBLAYZ MATULA

> Realizace, kulisy a doprovodný program projetku <

bublajz

Ladislav přišel do projektu Jeden kmen pro rozšíření realizační základny v roce 2016. Aktivně s organizačním týmem spolupracoval na akci „Vorroz“, kam připravil sérii rekvizit a současně vypomáhal s hrou, která celé focení doplňovala. V rámci projektu dále spolupracuje na doprovodném programu, propagaci a výrobě rekvizit. Mimo Jeden kmen spolupracoval na přípravě LARPových her „Díra“ nebo „Šupácká válka“, a sám vede organizaci akce „Kekelová liga“ (liga v tvrdém způsobu boje) a bitvy s názvem „Druhá severní válka – Arthedain“. Ve své práci zúročuje zkušenosti z výtvarné agentury 3ARTbeat, ve které momentálně působí.

http://agentura.3artbeatfestival.com/


DAN RAIA KRBEČEK

> Realizace a správa webu <

Raia

Raia zajišťuje technickou stránku a webovou podporu projektu Jeden kmen. To ale nejsou jeho jediné zásluhy. Patří mezi zdatné organizátory a jeho mysl je studnicí inovativních nápadů. I když je pracovně vytížen, dokáže vždy pomoci tam, kde je zrovna s realizací třeba a neváhá obětovat i zbytky jeho drahocenného času. Současně je pro projekt také konstruktivním kritikem, díky čemuž se práce neustále posouvá vpřed. I Raia je ve světě LARPu známou osobou. V dobách, kdy organizoval své hry, patřily k nejoblíbenějším v celé republice a i on má významný podíl na tom, jak kultura a vizáž uruki dnes vypadá.