We’ve covered the Snaga: Jeden Kmen (One Tribe) before, but their recent photos of combat show the pure passion and savagery they bring to the LARP experiences they both host, and attend. The “One Tribe” project is an attempt to explore the world of the Orc in a new way. In the last post we did about this project we…

Po vzájemně přínosné spolupráci jsme i druhý cyklus fotek Maudhul publikovali pod serverem Bushcraft.cz. Tentokrát byl článek více zaměřen na samotný život v přírodě nežli na cestování. Také fotky již byly více zatíženy fantasy tématikou a ubylo momentů bez masek. Samotný článek byl postaven tak, aby dokumentoval dvě roviny celé akce. První se věnovala přímo fantasy rovině. V této formě také bude…

Prvním mediálním úspěchem našeho projektu se stal článek pro server Bushcraft.cz. Ten vznikl chvíli po prvním focení, 13. února 2014. Tenkrát ještě neměly cíle projektu tak jasné obrysy jako dnes. Proto je v něm také uveden i původní název projektu, ještě před zkrácením na „Jeden kmen“. V článku byly publikovány fotky s maskami i bez nich, jelikož se celý koncept tříbil až…